Gedragsregels

Meewerken

Veilig Thuis Friesland verwacht dat je meewerkt aan de begeleiding die je van ons krijgt.

Gedragsregels

Als je begeleiding krijgt van Veilig Thuis Friesland, willen wij zo goed mogelijk met je samenwerken. Cliënten en medewerkers van Veilig Thuis Friesland hebben afspraken met elkaar gemaakt over hoe wij met elkaar omgaan:

  • Luister goed naar elkaar, geef elkaar de informatie die nodig is en houd je aan afspraken.
  • Samenwerken betekent elkaar met respect behandelen. Ook als je heel boos of verdrietig bent. Bedreiging, intimidatie en discriminatie zijn daarbij niet acceptabel. Medewerkers van Regiecentrum Jeugd- en Gezinsbescherming kunnen cliënten in het uiterste geval de toegang weigeren of aangifte doen bij de politie.
  • Wordt er toch een grens overschreden? Laat het weten en probeer het samen op te lossen. Een leidinggevende of de vertrouwenspersoon van Zorgbelang Fryslân kan daarbij helpen.
  • Lukt het niet er samen uit te komen? Je kunt altijd een klacht indienen. 

Klik hier voor de volledige tekst van de gedragsregels, de zogenoemde gedragscode, van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl