Klachten

Ben je niet tevreden over de manier waarop de medewerker van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid met je omgaat? Praat hier dan eerst over met hem en in het uiterste geval met zijn leidinggevende erbij. Als je er niet uitkomt, dan kun je een klacht indienen. Hoe je dat doet, staat in de folder Klachten van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Meer informatie vind je ook in de Klachtenregeling.

Ondersteuning bij klachten | onafhankelijke vertrouwenspersoon

Voor ondersteuning bij het indienen van een klacht, kun je contact opnemen met een onafhankelijke raads- of vertrouwenspersoon.

In opdracht van alle Nederlandse gemeenten voert het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) vanaf 2015 het vertrouwenswerk jeugdzorg uit.
Neem contact op met 088 555 1000 of www.akj.nl.

In de provincie Friesland voert Zorgbelang Fryslân (in onderaannemerschap) het onafhankelijk vertrouwenspersonenwerk voor alle zorggebruikers binnen de provincie Friesland uit. Met ruim 90 aangesloten patiënten- en cliëntenverenigingen zijn alle Friese burgers vertegenwoordigd.
Voor meer informatie en contactgegevens kun je terecht op www.zorgbelang-fryslan.nl.
Of bel 085 483 24 33.

 

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl