Wie zijn wij

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid vindt dat jeugdigen en volwassenen recht hebben op een veilige omgeving om zich optimaal te kunnen ontplooien.

Bij meervoudige complexe problematiek zoals fysiek geweld, psychisch geweld en/of delinquent gedrag bieden wij bescherming aan personen en gezinnen, ook als deze niet in staat zijn hulp te vragen of te accepteren.

Ons doel is het voorkomen en stoppen van kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Bij ons kun je steun en advies vragen en vermoedens of signalen melden.

Jeugd- en Gezinsbescherming & Veilig Thuis Friesland
Als Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis Friesland werken wij nauw samen met de wijk- en gebiedsteams. Wij sluiten aan met een outreachende aanpak en grijpen vanuit onze wettelijke verantwoordelijkheid in waar nodig. Zo leveren wij een bijdrage aan een preventieve aanpak om erger te voorkomen. Samen met de gebiedsteams maken wij een (gezins-) veiligheidsplan dat structuur en veiligheid biedt, opdat cliënten met behulp van het sociale netwerk hun eigen kracht en vermogen tot zelfregie hervinden.
Bekijk ook het organogram

Wat doen wij?
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid adviseert, onderzoekt, verwijst en regisseert: meegaand waar een steuntje in de rug het best werkt, doortastend waar drang en dwang de enige kans van slagen biedt.

Kernwaarden
Bij onze deskundige medewerkers staan de volgende kernwaarden centraal: Gezamenlijk, Respectvol, Integer, Professioneel | GRIP

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl