Downloads

Bestanden in pdf-formaat kunt u bekijken met Foxit Reader.
Dit gratis programma kunt u hier downloaden.

Cliëntprofielen

Factsheet cliëntprofielen 2017

Rapport cliëntprofielen 2017

Factsheet clientprofielen 2016

Rapport clientprofielen 2016

Factsheet clientprofielen 2014 en 2015

Rapport clientprofielen 2014 en 2015

Factsheet clientprofielen 2013


Veilig Thuis Friesland

Folder Veilig Thuis Friesland

Meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling

Meldcode-app

Wat doet Veilig Huis bij een onderzoek vermoeden huiselijk geweld of kindermishandeling (ouders)

Wat doet Veilig Huis bij een onderzoek vermoeden huiselijk geweld van kindermisbruik (kinderen ouder dan 12 jaar)

Wat doet Veilig Huis bij een onderzoek vermoeden huiselijk geweld van kindermisbruik (kinderen tot 12 jaar)

Factsheet MDCK

Folder MDCK (Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling)

Smartflyer kindermishandeling voorkant

Smartflyer kindermishandeling achterkant

Smartflyer mishandeling voorkant

Smartflyer mishandeling achterkant

Smartflyer huiselijk geweld voorkant

Smartflyer huiselijk geweld achterkant

Poster Veilig Thuis Friesland

Wat is ouderenmishandeling

Signaleringslijst voor ouderenmishandeling

Financieel misbruik van ouderen

Wat als (mantel) zorg te veel is

Artikel over Veilig Thuis Friesland

 

Jeugd- en Gezinsbescherming

Ketenpartneronderzoek 2018

Ondertoezichtstelling? Wat kun je verwachten?

Ondertoezichtstelling? Wat kan je verwachten

Jij en de voogdij

U en de voogdij

Jeugdreclassering? Wat kun je verwachten

Jeugdreclassering? Wat kan je verwachten

Jeugdreclassering CRIEM

Jeugdreclassering Harde Kern Aanpak

SAVE  (voor medewerkers Friese wijk- en stadssteams)

Handleiding SAVE-begeleiding

 

Algemene mappen Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Klachten

Privacystatement Jeugd-en Gezinsbescherming

Privacystatement Veilig Thuis

organogram

 

Expertisecentrum

Klachtenreglement

Leveringsvoorwaarden

Open aanbod 2019


Cliëntenraad

Brochure cliëntenraad

Jaarverslagen

Jaarverslag 2017 Klachtencommissie Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jaarbericht 2017 Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jaarbericht 2016 Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jaarverslag 2016 klachtencommissie Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jaarbericht 2015 Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jaarverslag 2015 klachtencommissie Regiecentrum Bescherming en Veiligheid 

Jaarverslag 2015 patiëntenraad 2015 Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jaarbericht 2014 Bureau Jeugdzorg Friesland

Jaarverslag 2014 klachtencommissie Bureau Jeugdzorg Friesland

Jaarverslag 2014 cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Friesland

 

Reglementen

Gedragscode

Klachtenregeling

Privacyreglement Regiecentrum Bescherming en Veiligheid [Landelijk vastgesteld voor gecertificeerde instellingen (GI)]

  

Pedagogische visie

Model

 

Regels beeld- en geluidsopnamen (deurklanten)

Regels voor maken van beeld- en geluidsopnamen

Verklaring voor het maken van beeld- en geluidsopnamen

 

Aanbod trainingen en scholingen

Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten met kinderen en ouders werken

 

Media

Visie Magazine 2019: 'Huiselijk geweld raakt ons allemaal'

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl