Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid

Het Expertisecentrum is onderdeel van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid en biedt deskundigheidsbevordering op het gebied van jeugd en veiligheid.

Dit doen we op door middel van:

 • Deskundigheidsbevordering
 • Detachering
 • Diagnostiek

Voor 2020 biedt het Expertisecentrum weer een "Open aanbod" trainingen. Klik hier voor het overzicht. 

Deskundigheidsbevordering
Overzicht trainingen Expertisecentrum


INTERVISIE

Reflectie is een belangrijk onderdeel in het werk van jeugd- en gezinsprofessionals. Zowel voor de kwaliteit van het werk als voor de persoonlijke ontwikkeling. Reflecteren doen professionals dagelijks, tijdens het werk, in overleg met collega’s en heel bewust tijdens intervisie. Bij de opstart van nieuwe intervisiegroepen of om bestaande intervisiegroepen verder te ontwikkelen, kan het waardevol zijn om de intervisie voor een bepaalde periode te laten begeleiden.

Wij bieden intervisiebegeleiding door jeugdzorgwerkers die zich hebben geschoold in intervisie/supervisie. De duur en frequentie van de begeleiding is overleg.

Onderwerpen die aan de orde komen bij de intervisie:

 • Handelen als professional
 • Vragen op terrein van positionering en regievoering
 • Managen van caseload
 • Individuele leer- en ontwikkelingsvragen
 • Persoonlijke vragen als: Hoe blijf ik gezond in werk, hoe neem ik meer eigen initiatief?
 • Toepassen van methodieken binnen casuïstiek
 • Begeleiding van intervisie of trainen in intervisie methodes
 • Teamontwikkelingsvragen


DETACHERING

 • Ondersteuning aan huisartsen: Wij kunnen ondersteuning bieden  in de vorm van screening, diagnostiek en verwijzing.
 • Gedragswetenschappelijke inzet: Onze gedragswetenschappers kunnen multidisciplinair een risicotaxatie maken. Zij kunnen, zoals omschreven in het toetsingskader van de gezamenlijke inspecties, de veiligheid van kinderen beoordelen. Door deze advies- en consultatiefunctie kunnen werkers conform hun beroepscode en registratie-eisen werken.
 • Gebiedsteam medewerker: De medewerker kan (tijdelijk) ingezet worden in het gebiedsteam.
 • Jurist: Voor juridische ondersteuning en vragen van het voorliggend veld.

 

DIAGNOSTIEK EN ONDERZOEK

Psychodiagnostisch onderzoek
Psychodiagnostiek geeft inzicht in het intelligentieniveau, gedrag en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen. Het onderzoek levert een compleet beeld op van de mogelijkheden, beperkingen en ondersteuningsbehoeften. In begrijpelijke taal bespreken wij de uitkomsten van het onderzoek met de cliënt en de verwijzer. Zij ontvangen een onderzoeksverslag met een helder, compact en praktisch advies. Het diagnostisch onderzoek richt zich op specifiek één van de gezinsleden of op het gehele gezin.

 

Meer informatie
Wilt u meer informatie of heeft u een andere trainingsvraag?

Neemt u contact met ons op via: 
expertisecentrum@regiecentrumbv.nl of bel 058 - 233 37 77.

undefined

Cedeo-gecertificeerd
Wij hebben een Cedeo-erkenning voor Open Bedrijfsopleidingen.
Dat geeft aan dat wij voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Meer weten? Kijk ook eens op: cedeo.nl

 

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl