Training Gespreksvoering met kinderen en jeugdigen

Meestal ontstaat een ‘goed gesprek’ spontaan, soms ook niet.
Hoe benadert u een schoolkind of een puber? Waar moet u op letten?
En wat als een jongere niet wil praten?
In deze training leert u op welke wijze u het best een gesprek kunt voeren met schoolkinderen en jeugdigen, ook als er iets aan de hand is.
Dat vraagt van u als beroepskracht andere vaardigheden dan voor het voeren van een alledaags gesprek.

Voor wie?

 • Leerkrachten basis- en voortgezet onderwijs
 • Medewerkers gebiedsteam
 • Thuiszorg medewerkers die in gezinnen werken
 • Medewerkers gezondheidszorg

 

Doel van de training
Na afloop van de training kunt u:

 • In gesprek gaan met kinderen van verschillende leeftijden.
 • Gesprekken voeren over verschillende (zorgelijke) onderwerpen.
 • Verschillende gesprekstechnieken inzetten.
 • Inschatten of er n.a.v. het gesprek een vervolgactie moet worden ingezet.

 

Inhoud van de training
In deze training leert u:

 • De verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen/jeugdigen te onderscheiden.
 • Hoe u uw gesprek kunt afstemmen op de ontwikkelingsfasen.
 • Gesprekken met kinderen/jeugdigen te voeren aan de hand van praktijkvoorbeelden.
 • Per dagdeel worden onderstaande onderwerpen behandeld:

           o Ontwikkeling van kinderen (6-12 jaar) en uitgangspunten voor gespreksvoering met kinderen.
           o Ontwikkeling van jeugdigen (12-18 jaar) en uitgangspunten voor gespreksvoering met jeugdigen

 • Oefenen in gesprekken met kinderen/jeugdigen. We maken hiervoor gebruik van een acteur. 


Praktische informatie

Duur: training bestaat uit twee dagdelen van drie uur. In het tweede dagdeel maken we gebruik van een trainingsacteur.
Wilt u deze training volgen dan is basiskennis over (signaleren van) kindermishandeling en huiselijk geweld vereist.
Deelnemers: het aantal deelnemers aan deze training bedraagt maximaal 14.
Accreditatie: deze training is geaccrediteerd bij SKJ.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl