Training Gespreksvoering met ouders en betrokkenen

U heeft zorgen over een kind en u wilt uw zorgen bespreken met de ouders/verzorgers?
Hoe begint u een dergelijk gesprek? Hoe stelt u uzelf op? Wat doet u als ouders uw zorgen niet delen? In deze training leert u om gesprekken over zorgen over een kind aan te gaan met ouders met ouders/verzorgers.

 

Voor wie?
Bent u werkzaam als professional:

 • in het onderwijs;
 • bij maatschappelijk werk organisaties;
 • bij de (geestelijke) gezondheidszorg;
 • in de kinderopvang;
 • bij een wijk- of gebiedsteam;
 • bij de politie;
 • in de zorg (zoals jeugdgezondheid-, thuis- of kraamzorg).

 

Doel van de training
Na afloop van de training kunt u:

 • Gesprekken voeren over zorgelijke situaties.
 • Verschillende gesprektechnieken inzetten.
 • Omgaan met voor u moeilijk gedrag of lastige situaties in een gesprek.
 • Weet u onder woorden te brengen dat er een melding wordt gedaan bij Veilig Thuis.

 

Inhoud van de training
In deze training leert u:

 • Op welk moment u in gesprek gaat met ouders/verzorgers.
 • Wat belangrijk is in de communicatie met ouders/verzorgers.
 • Hoe u uw zorgen bespreekbaar maakt met ouders/verzorgers.
 • Weerstand gedrag bij ouders/verzorgers te herkennen en krijgt u handvatten hoe u kunt omgaan met diverse vormen van weerstand.
 • Oefenen in gespreksvoering (met een trainingsacteur).

 

Praktische informatie

Duur: de training bestaat uit een dagdeel van drie uur.
Wilt u deze training volgen dan is basiskennis over (signaleren van) kindermishandeling en huiselijk geweld vereist.

Deelnemers: het aantal deelnemers aan deze training bedraagt maximaal 14.
Accreditatie: deze training is geaccrediteerd bij SKJ en levert 4 SKJ-registerpunten op (SKJ198658)

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl