Training Meerzijdig partijdig

Heeft u in uw werk te maken met tegenstrijdige belangen. En heeft u soms het gevoel dat u moet kiezen tussen het belang van de een en de ander? Hoe zorgt u er voor dat u meerzijdig partijdig blijft in een zorgelijke gezinssituatie situatie of een burenruzie waar u als professional mee te maken krijgt?
In deze training leert over het belang van meerzijdige partijdigheid. Op basis van casuïstiek reflecteert u op de inzet van uw eigen vaardigheden ten aanzien van dit thema.

 

Voor wie?
Bent u werkzaam als professional:

 • in het onderwijs;
 • bij maatschappelijk werk organisaties;
 • bij de (geestelijke) gezondheidszorg;
 • in de kinderopvang;
 • bij een wijk- of gebiedsteam;
 • bij de politie;
 • in de zorg (zoals jeugdgezondheid-, thuis- of kraamzorg).

 

Doel van de training
Na afloop van de training hebt u:

 • Inzicht in welke vaardigheden u kunt gebruiken om meerzijdig partijdig te zijn.
 • Gereflecteerd in de casuïstiek op uw eigen houding.
 • U duidelijkheid hebt op uw positie binnen de context waarin u werkt.
 • Vraagtechnieken kunt inzetten: b.v. circulair vragen.

 

Inhoud van de training
In deze training leert u:

 • Hoe belangrijk meerzijdig partijdig is
 • Geen voor- of afkeur uitspreekt voor iemand uit de context
 • Weet u hoe belangrijk het is met iedereen gesprekken te voeren en geen geheimen te bewaren
 • Gesprekken te oefenen waarin verschillende belangen spelen
 • Te reflecteren op uw eigen houding in het gesprek

 

Praktische informatie
Duur: De training bestaat uit een dagdeel van vier uur.
Deelnemers: Het aantal deelnemers aan deze training bedraagt maximaal 14.
Accreditatie: Deze training is geaccrediteerd bij SKJ en levert. 

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl