Training Ouderenmishandeling

Per 1 juli 2013 is het voor organisaties die werken volwassenen/ouderen en kinderen verplicht te werken volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling/ ouderenmishandeling. De training ouderenmishandeling maakt dit onderwerp bespreekbaar. Bij ouderenmishandeling is afhankelijkheid een belangrijk thema. In deze training wordt daar extra aandacht aan geschonken. 

Bent u werkzaam als professional:

 • in de ouderenzorg;
 • bij een wijk- of gebiedsteam;
 • maatschappelijk werker;
 • bij de (geestelijke) gezondheidszorg;
 • in de zorg (zoals thuiszorg en wijkverzorging)?

Werkt u op professionele wijze met ouderen? Dan is onze training Ouderenmishandeling uiterst interessant.


Doel van de training

 • Leert u welke signalen ouderen laten zien en wat mogelijke oorzaken zijn;
 • Welke dilemma’s er spelen om een melding te doen;
 • Wat de wettelijke stappen er zijn van de Meldcode en hoe u deze kunt gebruiken;
 • Wat Veilig Thuis voor u kan betekenen;
 • Hoe u de zorgen kunt bespreken met betrokkenen met extra aandacht voor de afhankelijke situatie waarin de oudere zit.

 

Inhoud van de training

Onze deskundige en bevoegde trainer leert u:

 • De signalen van ouderenmishandeling  te onderkennen. U doet kennis op over omvang, oorzaak en ernst van ouderenmishandeling.
 • Bij wie u terecht kunt voor steun bij vermoedens van ouderenmishandeling.
 • Hoe en wanneer u de omgeving erbij betrekt.
 • Hoe u in de praktijk met de Meldcode kunt werken.
 • Casuïstiek bespreken en bepalen hoe u de meldcode daarin kunt gebruiken.
 • Wat belangrijk is in de communicatie in het algemeen en wat de aandachtspunten in de communicatie zijn met ouderen in het bijzonder.

 

Praktische informatie
Duur: deze training bestaat uit twee dagdelen.
Deelnemers: het aantal deelnemers aan deze training bedraagt maximaal 14.
Accreditatie: Deze training is niet geaccrediteerd bij SKJ dit in verband met het onderwerp van de training.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl