Training Risicotaxatie kind en veiligheid

Per 1 juli 2013 is het voor organisaties die werken met kinderen en hun ouders/verzorgers verplicht te werken volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De training Risicotaxatie is een verdieping van de training Signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en gebruik Meldcode.
In deze training ligt de nadruk op het in kaart brengen van de risicofactoren in een zorgelijke opvoedsituatie én de positieve factoren (beschermende factoren) die risico verlagend werken. En wordt er uitleg gegeven over het vier venster model.

 

Voor wie?
Bent u werkzaam als professional

 • in de kinderopvang;
 • bij een wijk- of gebiedsteam;
 • maatschappelijk werkers in het onderwijs;
 • bij de (geestelijke) gezondheidszorg;
 • in de zorg (zoals jeugdgezondheids-, thuis- of kraamzorg)?

Werkt u op professionele wijze met of voor kinderen tot 18 jaar? Dan is onze training Risicotaxatie kind en veiligheid uiterst interessant.

 

Doel van de training
Deelnemers leren:

 • Gebruik te maken van het analysemodel de viervensters.
 • De pedagogische visie daarin te gebruiken: norm: goed-genoeg (in relatie tot pedagogische visie).
 • Gebruik maken van een gestructureerde veiligheids- en risicotaxatie instrument (de LIRIK) en de observatiekaart
 • Op een gestructureerde werkwijze de risico’s én de beschermende factoren, gericht op veiligheid van jeugdigen in de thuissituatie, in kaart brengt.
 • Hoe en wanneer u in actie komt om de situatie te verbeteren.
 • Hoe u, goed onderbouwd, besluiten kunt nemen in onveilige opvoedsituaties. In de training besteden wij aandacht aan valkuilen en obstakels die uw besluitvorming kunnen beïnvloeden.

 

Inhoud van de training
In het eerste dagdeel krijgt u uitleg over een onderdeel van de LIRIK (risicotaxatie model): de observatie kaart en het Viervenster model. Voor het tweede dagdeel krijgt u een opdracht mee om in een eigen casus te oefenen met de observatiekaart. En krijgt u meer informatie over het gebruik van de LIRIK.

 

Praktische informatie
Duur: deze training bestaat uit twee dagdelen.
Deelnemers: het aantal deelnemers aan deze training bedraagt maximaal 14
Accreditatie: deze training is geaccrediteerd bij SKJ en levert 6,5 SKJ-registerpunten op (SKJ SKJ199070)

 

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl