Training Signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling en gebruik Meldcode

Per 1 juli 2013 is het voor organisaties die werken met kinderen en hun ouders/verzorgers verplicht te werken volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. In deze training leert u kindermishandeling en huiselijk geweld signaleren en op welke manier u de Meldcode kunt inzetten. De Meldcode bestaat uit vijf stappen. In deze training leert u ook hoe u in de praktijk met dit stappenplan werkt.

 

Voor wie?
Bent u werkzaam als professional

 • in de kinderopvang;
 • bij een wijk- of gebiedsteam;
 • in het onderwijs;
 • bij de (geestelijke) gezondheidszorg;
 • in de zorg (zoals jeugdgezondheidszorg, thuis- of kraamzorg)?
 • werkt u op professionele wijze met of voor kinderen tot 18 jaar en heeft u regelmatig contact met ouders?

Dan is onze training Signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling en gebruik Meldcode uiterst interessant!

 

Doel van de training

 • Leert u welke signalen kinderen laten zien en wat mogelijke oorzaken zijn;
 • Welke dilemma’s er spelen om een melding te doen;
 • Wat de wettelijke stappen er zijn van de Meldcode en hoe u deze kunt gebruiken;
 • Wat Veilig Thuis voor u kan betekenen;

 

Inhoud van de training
Onze deskundige en bevoegde trainer leert u:

 • De signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld te onderkennen. U doet kennis op over omvang, oorzaak en ernst van kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • Bij wie u terecht kunt voor steun bij vermoedens van kindermishandeling.
 • Hoe en wanneer u ouders betrekt.
 • Hoe u in de praktijk met de Meldcode kunt werken.
 • Casuïstiek bespreken en bepalen hoe u de meldcode daarin kunt gebruiken.

 

Praktische informatie
Duur: deze basistraining bestaat uit een dagdeel van 3,5 uur.
Deelnemers: het aantal deelnemers aan deze training bedraagt maximaal 14.
Accreditatie: deze training is geaccrediteerd bij SKJ en levert in totaliteit 6 SKJ-registerpunten op (SKJ198657).

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl