Training Verdieping gespreksvoering ouders/betrokkenen

U heeft zorgen over een kind en u wilt uw zorgen bespreken met de ouders/verzorgers?
Hoe maakt u contact, hoe gaat u om met weerstand, hoe zorgt u er voor om onpartijdig te blijven, hoe vertelt u wat een melding bij Veilig Thuis betekend.
Hoe begint u een dergelijk gesprek? Hoe stelt u uzelf op? Wat doet u als ouders uw zorgen niet delen?  In deze training leert u om gesprekken over zorgen over een kind aan te gaan met ouders met ouders/verzorgers.

 

Voor wie?
Bent u werkzaam als professional:

 • in het onderwijs;
 • bij maatschappelijk werk organisaties;
 • bij de (geestelijke) gezondheidszorg;
 • in de kinderopvang;
 • bij een wijk- of gebiedsteam;
 • bij de politie;
 • in de zorg (zoals jeugdgezondheid-, thuis- of kraamzorg).

 

Doel van de training
Na afloop van de training kunt u:

 • Gesprekken voeren over zorgelijke situaties.
 • Om te gaan met weerstand.
 • Verschillende gesprekstechnieken inzetten waaronder de zaagtechniek (zacht in de relatie, hard op de boodschap).
 • Zich positioneren in het gesprek.
 • Weet u onder woorden te brengen dat er een melding wordt gedaan bij Veilig Thuis.

 

Inhoud van de training
In deze training leert u:

 • Welke woorden u moet gebruiken om de zorgelijke situatie te bespreken.
 • Wat motiveren gespreksvoering betekend en hoe u dat kunt gebruiken.
 • Hoe u in het gesprek meerzijdig partijdig blijft.
 • Weerstand gedrag bij ouders/verzorgers te herkennen en krijgt u handvatten hoe u kunt omgaan met diverse vormen van weerstand.
 • Oefenen in het voeren van ingewikkelde gesprekken (met een trainingsacteur).

 

Praktische informatie
Duur: de training bestaat uit een dagdeel van drie uur.
Wilt u deze training volgen dan is basiskennis over (signaleren van) kindermishandeling en huiselijk geweld vereist.

Deelnemers: het aantal deelnemers aan deze training bedraagt maximaal 14.
Accreditatie: deze training is geaccrediteerd bij SKJ

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl