Training Werken met het vlaggensysteem

Omgaan met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag

Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jongeren roept zorg op. Niet alleen bij opvoeders maar ook bij professionals. Veel (professionele) opvoeders, leerkrachten, jongerenwerkers hebben behoefte aan duidelijke criteria om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden.
Wanneer is er sprake van gezond seksueel gedrag?
Wanneer is er sprake van experimenteergedrag en wanneer van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

 

Voor wie?
Bent u bijvoorbeeld als uitvoerende, manager of beleidsmaker werkzaam:

 • in de kinderopvang;
 • bij een wijk- of gebiedsteam;                                                                               
 • bij een zorgboerderij:
 • in het onderwijs; speciaal onderwijs
 • in de (geestelijke) gezondheidszorg;
 • in de zorg (zoals jeugdgezondheids-, thuis- of kraamzorg)
 • bij een vereniging?

Werkt u op professionele wijze met of voor kinderen tot 18 jaar? Dan is onze scholing Werken met het vlaggensysteem interessant voor u!

 

Doel van de training?
Na de training kunt u:

 • seksueel gedrag duiden in gedrag is wat past bij een bepaalde leeftijd;
 • gebruik maken van objectieve criteria;
 • heeft u inzicht in de seksuele ontwikkeling van kinderen door het gebruik van de normatieve lijst;
 • het kader aangeven waarin seksuele ontwikkeling past en gebruik maken van criteria;
 • in gesprek gaan met betrokkenen over seksueel gedrag;
 • stimuleren om in gesprek te gaan over seksueel gedrag wat gewenst is of ongewenst;

 

Inhoud van de training?
Het vlaggensysteem helpt iedereen die met kinderen en jongeren werkt, om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te beoordelen. Er gepast op te reageren en het gesprek aan te gaan over welk seksueel gedrag wel en niet oké is. Onze deskundige en bevoegde trainer leert u hoe u in de praktijk met het vlaggensysteem kunt werken, door te werken met een normatieve ontwikkelingslijst en te oefenen met de zes criteria voor seksueel gezond én seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast leert u het gesprek over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag te voeren.

 

Praktische informatie
Duur: de training bestaat uit twee dagdelen van drie uur.
In het tweede dagdeel wordt aandacht besteed aan het bespreekbaar maken van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag. Er wordt gebruik gemaakt van een trainingsacteur.

Deelnemers: het aantal deelnemers aan deze training bedraagt maximaal 12.
Accreditatie: deze training is geaccrediteerd bij SKJ onder nummer ID 198887 en levert 6,5 SKJ-registerpunten op.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl