Pedagogische visie

Wij beschermen jeugdigen als de ontwikkeling of groei naar volwassenheid wordt bedreigd en wanneer er een onveilige opvoedingssituatie is of dreigt voor een jeugdige; de jeugdige moet zich leeftijdsadequaat kunnen ontwikkelen en zijn haar veiligheid moet gewaarborgd zijn.

Onze pedagogische visie is een visie op opvoeden, hulp/beschermen vanuit het ontwikkelingsbelang van kinderen. In onze pedagogische visie hebben wij opgeschreven wat wij een 'goed genoeg' opvoedingssituatie vinden, wat minimaal belangrijk is voor het kind.

Wij hebben de pedagogische visie samengevat in een model.

Hierin hebben wij de wisselwerking weergegeven tussen de ontwikkeling van een kind, de opvoeding en de risico- en de beschermende factoren.

De pedagogische visie is de basis voor al het handelen van onze medewerkers.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl