Rechten en Plichten

Als je begeleiding krijgt van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, dan heb je rechten en plichten. Jij wilt weten wat je van ons kunt verwachten en andersom verwachten wij ook bepaalde dingen van jou.

Begeleiding is gratis

De begeleiding van Jeugd- en Gezinsbescherming is altijd gratis. Als wij regelen dat een jeugdige speciale hulp krijgt van een andere organisatie, dan moeten de ouders/verzorgers soms een bijdrage betalen.

Meedenken over Jeugd- en Gezinsbescherming?
 
Wil je meedenken over het werk van Jeugd- en Gezinsbescherming? Kijk dan wat de Cliëntenraad voor jou kan betekenen, woon een vergadering bij of wordt lid van de Cliëntenraad. Klik hier voor meer informatie over de Cliëntenraad.

 

Heb je extra vragen over je rechten en plichten? Je kunt ook terecht bij:  

Kinder- en Jongerenrechtswinkel

Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar die informatie en advies zoeken over hun rechten kunnen bellen naar of langskomen bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. Zij helpen gratis en eventueel anoniem. Meer informatie vind je op www.kinderrechtswinkel.nl.

De Kinderombudsman

De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook door organisaties in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg. De Kinderombudsman kan je uitleggen hoe je voor je rechten kunt opkomen: alleen of met andere kinderen. Bezoek de website van de Kinderombudsman.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl