Stages

Op zoek naar een stageplaats?

Wij bieden stageplaatsen aan studenten die een opleiding volgen die aansluit bij de verschillende functies bij de onderdelen:

  • Veilig Thuis
  • Jeugd & Gezinsbescherming (jeugdbescherming, jeugdreclassering)

Opleidingen
Voor deze stageplaatsen reserveren wij ieder jaar een tiental stageplaatsen voor studenten van de volgende opleidingen:

  • Maatschappelijk Werk (MWD) van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
  • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) van de Stenden Hogeschool

Uitstroomprofiel
Voor een stage bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is het uitstroomprofiel 'jeugdzorgwerker' vereist. Studenten van bovenstaande opleidingen kunnen solliciteren op onze stageplaatsen.

Blijven er stageplaatsen over? Dan doen wij graag een beroep op studenten van overige Hogescholen. Voorafgaand aan de toekenning van een stageplaats vindt een sollicitatiegesprek plaats. Aan de hand van dit gesprek beoordelen we of student, stagedoel en stageplaats bij elkaar passen.

Interesse?
Neem dan contact op met de stagecoördinator van je school en vraag naar onze stageplaatsen en de sollicitatieprocedure. 

Vacature stageplek najaar 2018: 
Secretariaatsmedewerker (MBO-niveau 3) of managementassistent (MBO-niveau 4) - meer informatie?

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl