Open sollicitatie

Stuur  je brief en CV naar:

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
afdeling P&O
Postbus 312
8901 BC Leeuwarden

of per e-mail naar personeelszaken@regiecentrumbv.nl 

 

Geef in je brief duidelijk aan

  • naar welke functie je voorkeur uitgaat
  • wat je motivatie voor deze functie is
  • per wanneer je beschikbaar bent
  • voor hoeveel uren je beschikbaar bent

Kijk ook op onze pagina downloads voor ons organogram en alle folders.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl