Onze medewerkers willen u zo goed mogelijk helpen. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent over de samenwerking of een gedraging van een medewerker. Cliënten hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen. De klager dient daarbij wel zelf door de gedraging te worden geraakt. (zie ook de Klachtenfolder van Regiecentrum)

Een klacht kan over verschillende dingen gaan:

 • Het handelen van een medewerker of juist het nalaten daarvan.
 • De manier waarop een medewerker een besluit heeft genomen. 

Bent u niet tevreden en wilt u een klacht indienen? Dan heeft u de volgende mogelijkheden:

 • 1. Een gesprek met de betrokken medewerker

  U kunt uw ontevredenheid of klacht eerst bespreken met de betrokken medewerker en proberen samen tot een oplossing te komen.

 • 2. Een bemiddelingsgesprek met medewerker en afhankelijk van de inhoud de manager, gedragswetenschapper of jurist

  Komt u in het gesprek met de betrokken medewerker niet tot een oplossing? Of wilt u niet met deze medewerker in gesprek? Dan kunt u uw ontevredenheid of klacht schriftelijk melden bij de leidinggevende van de medewerker en vragen om een bemiddelingsgesprek. De leidinggevende probeert dan samen met u en de medewerker tot een oplossing te komen. Bij dit gesprek is in ieder geval de medewerker aanwezig en afhankelijk van de inhoud is de manager, gedragswetenschapper of jurist aanwezig. Een bemiddelingsgesprek kunt u via een brief of mail aanvragen bij de betrokken medewerker.

 • 3. Een officiële klacht indienen

  U kunt ook een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Deze klachtencommissie is onafhankelijk. Dat betekent dat de leden van deze commissie niet bij het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid in dienst zijn.

  De klachtencommissie kan de organisatie vragen om een bemiddelingsgesprek met u en de betrokken medewerker te houden. Als u of de organisatie geen bemiddelingsgesprek wil, of als het bemiddelingsgesprek niet tot een oplossing heeft geleid, dan neemt de klachtencommissie uw klacht in behandeling. Een eventuele hoorzitting kan in het Fries plaats vinden.

  Gebruik het klachtenformulier om uw klacht in te dienen. U kunt het klachtenformulier uitprinten, invullen en opsturen naar:

  Klachtencommissie Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
  T.a.v. ambtelijk secretaris Klachtencommissie
  Postbus 312 | 8901 BC Leeuwarden

  Meer informatie vindt u ook in de:

Afbeelding: Klachtenprocedure

Of bekijk de praatplaat over klachten ‘Wat zijn mijn opties als ik ontevreden ben?’

Vertrouwenspersoon

Heeft u hulp nodig bij het indienen van een klacht? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke raads- of vertrouwenspersoon.

 • Jeugdstem (voorheen het AKJ)

  Een vertrouwenspersoon van de Jeugdstem luistert naar uw verhaal en geeft u informatie en advies om problemen met de hulpverlening op te lossen. De Jeugdstem helpt u gratis en is te bereiken op:

   

  Over Jeugdstem

  Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.

  Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

   

  Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:                                         

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;
 • Zorgbelang Fryslân

  Zorgbelang Fryslân werkt aan verbetering van de zorg in de provincie Friesland. Als inwoner van Friesland kunt u hier terecht voor hulp bij het indienen van uw klacht. Deze hulp is gratis.

   

  Meer informatie vindt u op: zorgbelang-fryslan.nl.
  Bellen kan ook: 085 – 483 24 33.

Nationale Ombudsman

Bent u het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie? Of bent u het niet eens met de reactie van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid op die uitspraak? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman. Deze is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur. U kunt gratis bellen via: 0800 – 33 55 555.

Kinderombudsman

Ook als kind heb je rechten. In Nederland zijn er wetten en regels die jou beschermen. De Kinderombudsman controleert of de overheid en andere organisaties in Nederland zich daar ook aan houden. Wil jij weten hoe je voor je rechten opkomt? Kijk dan op: www.dekinderombudsman.nl.

Meer informatie